รับเขียนโค๊ด

฿500.00

เริ่มต้นเพียง 500บาทต่อชั่วโมง

Description

เขียนโค๊ดให้เว็บไซต์ หรือเว็บแอ็พ

  • สร้างเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
  • เขียนโค๊ดทั้งฟร้อนเอ็นด์ และแบ็คเอ็นด์
  • ให้คำปรึกษาในการเลือกเว็บเซิร์ฟเวอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax